Setkání ministrantů 2021

více info na:

Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze

Termín: 4. září 2021 (sobota)
Místo konání: Cholina
Účastnický příspěvek: 50 Kč
S sebou: ministrantské oblečení, svačina a pití, sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, kartička zdravotní pojišťovny, respirátor/rouška

Stručný harmonogram:

V letošním roce si připomínáme výročí 150 let od prohlášení sv. Josefa patronem církve. Proto nás po celý den bude provázet postava tohoto světce.

Program začíná dopoledním příjezdem účastníků a registrací (9:00), následuje mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem (10:00) a po jejím skončení (cca 11:15) společný oběd v Kulturním domě a následně bohatý program v rozlehlém areálu místní fary i okolí. Zakončení přibližně v 16 hodin společnou Mariánskou pobožností v kostele.

Místa na parkování a registrace budou viditelně označeny.