2002 – Sanace zdiva (elektroosmóza)

Sanace (neboli vysoušení) zdiva od masivní vzlínající vlhkosti bylo realizováno v letech 2002-2004 firmou Ing. Josef Kolář – PRINS, Přerov. Původní omítka byla nejen značně vlhká, ale i s plísněmi, s mapami různých solí na omítkách (které mimochodem jako pozůstatek můžeme místy v kostele vidět i dodnes) a skrytá neprodyšným olejovým nátěrem. Původní vápeno-cementové soklové zdivo bylo v plné míře jak zevnitř, tak i z venku odstraněno, osekáno a aplikována nová sanační omítka.

Aby celý proces sanace byl úspěšný, muselo se přistoupit k instalaci aktivní bezdrátové elektroosmóze, kdy pomocí do zdiva zabudovaných antén a větvených vodičů s uzemněnou řídící jednotkou chrání tento objekt proti vlhkosti trvale. Tímto jsme se zbavili dlouho vleklé vlhkosti, soli a plísní ve zdivu a v současnosti můžeme tento chrám užívat „v suchu“ a ve zdraví. Dále bylo kolem kostela provedeno odkopání základů, položena nopová folie, odvodnění pomocí drenážních trubek a nakonec obsyp kamenem.

A proč „v suchu“? Odpověď je jednoduchá. Každý návštěvník má představu o suchu přeci jinou a i přesto může zde nalézt stopy mokrých kaluží nikoliv na zdi, ale na samotné podlaze v chrámové lodi či před oltářem. Je to způsobeno tím, že se kostel nachází ve svahu a jeho spodní vrstvy (základy) byly zhotoveny technologiemi na tehdejší dobu dostupné. Přesto dochází k pronikání a srážení vlhkosti uvnitř kostela. Samotná sanační injektáž byla provedena za účelem ochrany zdiva a malby na zdech.

Pevně však doufáme a věříme, že i touto záležitostí si v budoucnu poradí nějaká dostupná technologie a bude ji možné aplikovat. Kdy se tomu tak stane, to se uvidí na dalších generacích…

Celkové náklady sanace kostela se tehdy vyšplhaly na více jak 600.000,-Kč. Částka byla hrazena ve značné míře dotačními tituly, sbírkami a dary od farníků. Dotace Arcibiskupství olomoucké: 460.000,-Kč. Ministerstvo kultury: Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2002: 154.000,-Kč. Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2003: 79.000,-Kč. apod…

Všem upřimné Pán Bůh zaplať.