2002-2009 – Oprava okenních vitráží

Roky 2002 – 2009 se zapsaly do historie oprav i svými největšími poklady oprav, jako byly opravy skleněných vitráží, malebné zdobení oken v presbytáři kostela a jejich konečné zrestaurování včetně instalací venkovních ochranných skel a to od důkladné přípravy a vyřizování potřebných povolení až po samotnou realizaci.

Vlivem povětrnostních a klimatických vlivů postupně docházelo ke zhoršování stavu těchto okenních vitráží. Také teplem docházelo k uvolňování tabulí a „rozpouštění olova“ a jejich následným deformacím a sesousávním. Proto bylo nutné přejít k celkové rekonstrukci těchto vitráží odbornou firmou, která byla nejen náročná, ale pro svou detailní a pečlivou práci i zdlouhavá. Velkou práci především dává vždy najít potřebné finance, kdy to nebývá zrovna jednoduché. Ale i zde se vše podařilo uskutečnit díky darům (či neznámým dárcům), dotacím a především modliteb a pomocí pár farníků.

Foto oprav z let 2007-2009 ZDE.

Příspěvky NPÚ z Programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny v roce 2004: 103.000,-Kč, v roce 2005: 100.000,-Kč

V roce 2009: Náklady byly 311.000,-Kč. Dotace – min.kultury 80.000, Olom.kraj 78.000, obec Stará Ves 50.000, Přestavlky 5.000; zbytek z vlastních zdrojů farnosti. Sbírky vynesly 191.668,-Kč.

Celkem opravy na renovaci a záchranu skleněných vitráží si vyžádaly přes milion korun.

Každý návštěvník tohoto chrámu vždy obdivoval a obdivuje precizní mistrovskou práci našich předků. Není tomu jinak i u samotných okenních vitráží. Harmonie barev a stínů každé mozaiky mohla dát tak vyniknout osobitému kouzlu tohoto místa ticha a modlitby…


Před opravou

Po opravě