2022 – nové ozvučení kostela

2022 Nové ozvučení interiéru kostela

V květnu letošního roku bylo rozhodnuto o obnově a instalaci nového interiérového ozvučení celého kostela. Na celkovou rekonstrukci bylo využito znalostí a zkušeností firmy BVAKUSTIKA z Rožnova pod Radhoštěm, který je jedním z největších dodavatelů ozvučení jak do sakrálních staveb a památek, tak i do kulturních sálů a ozvučení velkých akci.

Firma pomohla jak s výběrem, tak i s konečnou dodávkou a montáží, akustickou zkouškou a měření ustavení hlukových parametrů s celkovým vyladěním sytému.

Bylo dodáno celkem 12 kusů nových reproduktorových sloupových soustav. Ty svým tvarem a pískovcovou barvou ladí interiéru, nenarušují celkový dojem prostoru svým vzhledem. Dále byl dodán nový mixážní pult s centrálním nastavením a s více využitelnými prvky a funkcemi. Současně byly nahrazeny 3kusy stojanových mikrofonů za nové s vysokou citlivostí. Pro účely pohybu v prostoru zřízena nová radiostanice s 1 kusem nového přenosného bezdrátového mikrofonu.

Původní vysloužilé ozvučení TESLA z 60.-70.let minulého století bylo demontováno a ekologicky zlikvidováno.

Nové ozvučení nyní dodalo jasnou srozumitelnost mluveného slova jak ve všech prostorách kostela, tak i v samotné sakristii a nově i v předsíni kostela s dozvukem před kostel. Nejen lidé vyššího věku si nyní pochvalují celkový výsledek a lepší srozumitelnost, tak i my „mladší“ jsme z této realizace velmi spokojeni. Celá akce byla realizována za pomoci a ochoty farníků s cílem postupně obnovovat a modernizovat náš kostel a zachovat jej pro další generace.

Pořízení nového ozvučení vyšlo na 220tisíc korun, které bude dále splácet samotná farnost. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří nemalé poděkování.

Za staroveskou farnost Jiří Mrázek