Historie kostela a farnosti

Mohutná stavba našeho kostela, který je vystaven ve slohu novogotickém na nejvyšším místě návsi, zaujme nejen každého návštěvníka Staré Vsi. Po všechny generace jsme právem hrdi na krásnou stavbu, kdy naši předchůdci nelitovali peněz a darů, aby svým potomkům zanechali trvalou památku. Pracovitost našich předků a jejich velká touha mít vlastní duchovní chrám, nasadilo velké tempo výstavby v dobách pramalé technologie a nakonec nezabránila vinknout takovému skvostu. Jsme jim vděčni.

Z věže, která je vysoká 60m, je pěkný rozhled do okolí a zvláště do roviny Hané. Podle kostela poznáme naši vesnici i ze vzdálenějších míst, ačkoliv svým šedým vzhledem z dálky zaniká. Kostel je kryt ze strany východní Holým kopcem. Za jasného počasí uvidíme jeho vysokou věž i z vrcholu Hostýna.

„Na příští generaci je, aby zachovali dílo, které naši předkové tak šťastně začali…“
(Kronika obce a kostela)