O farnosti

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání epidemiologické situace kolednické skupinky do ulic letos nevyrazí.

Darovat můžete: https://www.trikralovasbirka.cz/#DonateForm

  • online do virtuální kasičky na trikralovasbirka.cz,
  • na konto: Charita ČR,Vladislavova 12, 110 00 Praha 1., č. ú. 66 00 88 22/0800, VS 777, účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha.

Občané Staré Vsi mohou přispět na Tříkrálovou sbírku těmito způsoby:

  • do pokladničky umístěné u vchodu do místního kostela v sobotu a neděli od 9.00 do 16.00 hodin,
  • do pokladniček uložených u vedoucích skupinek:

    Oldřišky Možíšové –  č. p. 31

    Marie Čadové         –  č. p. 21

    Květy Rozsypalové – č. p. 220

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na organizaci sbírky a také všem lidem dobré vůle, kteří do sbírky přispějí.

Doba trvání Tříkrálové sbírky je do 24. 1. 2021.

Datum konání: 4. 1. 2021 – 24. 1. 2021

Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do on-line prostředí – proto přivítejte naše virtuální koledníky a přijměte online požehnání. 

Ačkoliv v této době jsme přišli o řadu koncertů jak vánočních tak adventních, tak nám dovolte, abychom Vám předali takové malé online zpestření v podobě zpěvu hanácké koledy od folklorního souboru Haná z Přerova. Natočeno 5.12.2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme možnost sledování bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas. Prosíme sledujte media.

Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.


Římskokatolickou farnost Stará Ves tvoří obyvatelé obcí Stará Ves a Přestavlky. Farnost patří do děkanátu PřerovArcidiecézi olomoucké.

Hlavními dominantami farnosti je nádherný novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) ve Staré Vsi a historická barokní zámecká kaple Nanebevstoupení Páně (21.5.) v Přestavlkách.

a historická barokní zámecká kaple Nanebevstoupení Páně (21.5.) v Přestavlkách.

Ve farnosti probíhají různé aktivity jako např. pouť ke kapličce u studánky v lese Dubina, pěší pouť na sv. Hostýn, velmi oblíbené a hojně navštěvované adventní a benefiční koncerty, mše sv. se zaměřením pro děti, farní výlet, farní den, sportovní aktivity, pravidelné pořádání Tříkrálové sbírky ve spolupráci s Oblastní charitou Přerov a další. Rádi Vás na některé akci uvidíme…


„Potomci naši, jež po letech listinu tuto čísti budete, vizte oběť, jakou jsme ochotně přinesli pro Boha a zároveň z lásky k Vám, očekávajíce, že za tuto lásku naši i vy láskou nám se odsloužíte, že Vám vždy zůstane milým a drahým chrám námi vystavený, a že v ochraně tomto na nás, jsoucích zatím již na pravdě boží, častěj na modlitbách si vzpomenete.“
(Opis listiny, která byla uschována ve skleněném cylindru do báně věže kostela ve Staré Vsi)