O farnosti

Ve Staré Vsi a v Přestavlkách proběhla v sobotu 4. 1. 2020 od 9:00 tradiční tříkrálová sbírka jejíž výtěžek bude použit pro potřeby Charity. Výsledky najdete zde. Všem koledníkům, vedoucím skupinek a organizátorům moc děkujeme.

O farnosti

Římskokatolickou farnost Stará Ves tvoří obyvatelé obcí Stará Ves a Přestavlky. Farnost patří do děkanátu PřerovArcidiecézi olomoucké.

Stará Ves

Hlavními dominantami farnosti je nádherný novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) ve Staré Vsi  a historická barokní zámecká kaple Nanebevstoupení Páně (25.5.) v Přestavlkách.

Přestavlky

Ve farnosti probíhají různé aktivity jako např. pouť ke kapličce u studánky v lese Dubina, pěší pouť na sv. Hostýn, velmi oblíbené a hojně navštěvované adventní a benefiční koncerty, mše sv. se zaměřením pro děti, farní výlet, farní den, sportovní aktivity, pravidelné pořádání Tříkrálové sbírky ve spolupráci s Oblastní charitou Přerov a další. Rádi Vás na některé akci uvidíme…


„Potomci naši, jež po letech listinu tuto čísti budete, vizte oběť, jakou jsme ochotně přinesli pro Boha a zároveň z lásky k Vám, očekávajíce, že za tuto lásku naši i vy láskou nám se odsloužíte, že Vám vždy zůstane milým a drahým chrám námi vystavený, a že v ochraně tomto na nás, jsoucích zatím již na pravdě boží, častěj na modlitbách si vzpomenete.“
(Opis listiny, která byla uschována ve skleněném cylindru do báně věže kostela ve Staré Vsi)