Křest

Toužit po křtu znamená rozhodnout se uspořádat život podle evangelia. Ve křtu jsou člověku odpuštěny všechny hříchy včetně dědičné viny, a tím se potvrzuje to, že je milovaným dítětem Božím. Křtem je člověk začleněn do církve katolické se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří. Pokřtěn může být člověk v dětství i v dospělém věku. Chtít křest pro své dítě je krásná věc. Znamená to chtít pro něj nový život se vzkříšeným Ježíšem Kristem, život, který se otevírá do věčnosti, Boží požehnání a ochranu před zlem. Rodiče jej dávají svému dítěti jako dar.

Chtít pro své dítě křest ale také znamená zavázat se k výchově k víře, k osobnímu vztahu s Ježíšem, k modlitbě, k lásce k Bohu a k lidem. Aby bylo možné křest zrealizovat, je třeba přijít na faru a domluvit vše potřebné s knězem. Před křtem se uskuteční příprava, která probíhá v setkání rodičů, kmotra a kněze, na nichž se probírá významu křtu, křesťanská výchova i průběh křestního obřadu. Vyplní se také patřičné dokumenty pro zápis do matriky, k nimž bude potřeba rodný list dítěte, oddací list rodičů a jména a adresy kmotrů. Při křtu je potřeba kmotr či kmotra, jehož úkolem bude se za svého kmotřence modlit a rodičům pomáhat s vedením dítěte ve víře. Kmotrem se stává ten, kdo slibuje duchovní příbuzenství. Slibuje lidskou blízkost v životních situacích a oporu v křesťanské víře. Má tedy být biřmovaným katolíkem, který přijímá eucharistii a který žije v souladu s vírou. Také je třeba pořídit bílou křestní roušku a křestní svíčku. Samotný křest dále probíhá při mši svaté nebo dle osobní domluvy.