2001 – Statika kostela

V listopadu 2001 bylo započato s opravou statiky farního kostela, která byla ukončena v prosinci 2001 opravou vazby nad hlavním oltářem. Byly provedeny statické kotvy ocelovými lany, které prochází jak zdivem, tak i podkrovím kostela. Tyto kotvy zamezili dalšímu rozjíždění klenby kostela včetně praskání zdiva a vazby stropu. Stažení kostela má významný vliv na jeho statiku vzhledem k umístění.

Tyto opravy si vyžádaly značnou částku  499 980,-Kč. Z dotace Ministerstva kultury bylo uhrazeno 140 000,-Kč, zbytek částky bylo nutné sehnat. Z toho důvodu se v prosinci 2001 prováděla sbírka, která v obci Stará Ves vynesla částku 69 684,-Kč, v obci Přestavlky 29 500,-Kč. Zbývalo uhradit asi 250 tisíc, které si farnost zapůjčila od olomouckého arcibiskupství a půjčka byla v následujících letech splacena.

Římskokatolická farnost včetně zastupitelstva obou obcí vyslovili poděkování všem občanům, kteří do této sbírky na opravu „statiky“ kostela přispěli.