Kněží pocházející z farnosti

Mathias Sikora nar. 1782 ve Staré Vsi, ord. 1808 v Olomouci. V roce 1840 kooperátor v Domaželicích, r. 1852 v CC neuveden – zemřel?

Hilar Sieber nar. 1788 ve Staré Vsi, ord. 1811. R. 1840 farář ve Velké Moravě (děkanství Rýmařov), r. 1852 v CC neuveden – zemřel?

Jan Walter nar. 1804 ve Staré Vsi, ord. 1828 v Olomouci. V roce 1857 byl lokálním kurátem ve Středolesí, zemřel 27.2.1858 jako farář v Bladovicích.

Leopold Hofmann nar. 1806 ve Staré Vsi, ord. 1833 v Olomouci. R. 1840 kaplan a administrátor v Uničově. R. 1852 v CC neuveden – zemřel?

František Číhal nar. 1813 ve Staré Vsi, ord. 1839 v Olomouci. R. 1840 kooperátor v Lidečku, 1850 kooperátor v Novém Hrozenkově, tamtéž se stal farářem a působil zde ještě v r. 1862. R. 1880 byl farářem ve Slatinicích, titulárním konsistorním radou a emeritním děkanem děkanátu Čechy pod Kosířem. R.1897 byl opět děkanem děkanátu Čechy, tajným papežským komořím, arcibiskupským radou a konsistoriálním asesorem, okresním školním inspektorem, vyznamenán zlatým občanským záslužným křížem s korunou a presbyter jubilatus. Zemřel ve Slatinicích 27.4.1899.

Alois Doležel z Přestavlk studoval v r. 1840 II. ročník teologické fakulty v Olomouci mimo seminář, pravděpodobně pro některý řád nebo jinou diecézi.

Kajetán Zábranský  nar. 1820 Přestavlky, ord. 1845 v Olomouci. R. 1852 kooperátor ve Franštátu pod Radhoštěm, r. 1856 kooperátor v Jaroměřicích, tamtéž ještě r. 1858. R. 21.11.1867 zemřel jako lokální kurát v Šubířově.

Jan Kubíček nar. 1832 v Přestavlkách, ord. 1858 v Olomouc. R. 1861 kooperátor ve Vranové Lhotě, od r. 1880 farář v Ptení. Zemřel 19.4.1896 jako farář v Mostkovicích.

Ignác Zanáška nar.1869 ve Staré Vsi, absolvent seminaria minor v Kroměříži a teologické fakulty v Olomouci, ord. 1894 v Olomouci, r. 1897 osobní kaplan v Uničově, r. 1902 katecheta v Uherském Hradišti, r. 1912 se stal tamtéž farářem a viceděkanem. Zemřel 19.2.1936.

František Hrabálek ze Staré Vsi, po absolvování kroměřížského seminaria minor r. 1897 studoval bohosloví ve Vídni, primici ve Staré Vsi slavil 15.8.1901. Stal se kooperátorem v Ebersdorfu ve vídeňské diecézi, v r.1907 byl kaplanem ve Vídni-Ottakringu, od r. 1912 farář v Bisambergu u Vídně.

Adolf Schenk z Přestavlk studoval bohosloví ve Vídni a slavil primici ve Staré Vsi 4.8.1907. Jeho prvním působištěm bylo Walterskirchen u Mistelbachu ve vídeňské diecézi. R. 1912 se stal farářem v St. Peter v Dolních Rakousích.

P. František Šigut

František Šigut nar. 14.3.1910 ve Staré Vsi, ordinován v Olomouci 9.2.1936, slavil primici 16.2.1936. Působil jako profesor náboženství. Od r. 1945 byl ze zdravotních důvodů pensionován a žil v Kroměříži. Nakonec byl duchovním správcem sester v Domově důchodců v Opavě (bývalé „Marianum“), kde zemřel 1.2.1970. Pochován byl 4.2.1970 ve Staré Vsi.

P. Josef Hradilík

Josef Hradilík nar. 8.6.1913 ve Staré Vsi, absolvoval Státní reálné gymnasium v Kroměříži. Ordinován v Olomouci 5.7.1939. Primici oslavil ve Staré Vsi 9.7.1939, jeho primičním kazatelem byl P. František Šigut, katecheta ve Valašském Meziříčí. Jako novokněz se stal kooperátorem v Hradčovicích, od 1.8.1940 do 31.7.1950 byl kooperátorem v Kralicích na Hané, od 1.8.1950 byl jmenován provisorem v Dubu nad Moravou, kde se stal r. 1965 konsistorním radou a r. 1973 titulárním farářem. Tamtéž nečekaně zemřel právě v poutní den 5.9.1982. Pochován byl 11.9.1982 do rodinného hrobu ve Staré Vsi.

Karel Hradilík ze Staré Vsi, mladší bratr P. Josefa Hradilíka, nejmladší z pěti sourozenců. Narodil se 20.5.1915 v Olomouci-Nové Ulici, studoval na arcibiskupském gymnasiu v Kroměříži, ordinován 5.7.1941 v Olomouci. Primiční mši sv. měl 6.7.1941 ve Staré Vsi, kazatelem byl zatímní profesor arcibiskupského gymnasia P. Ludvík Černoch. Do konce války působil jako kaplan ve Valašské Bystřici, pak byl do 30.4.1951 kooperátorem v Lošticích (od ledna 1946 spravoval Vranovou Lhotu), k 1.5.1951 jmenován přerovským provisorem (nastoupil 21.5.1951), k 1.6.1952 administrátorem v Suchdolu-Jednově u Prostějova, tamtéž Limbo ornatus r. 1963, konsistorním radou jmenován r. 1966 a 1.7.1973 titulárním farářem. Ze zdravotních důvodů odešel k 1.5.1978 do důchodu. Jako důchodce žil v Lošticích, zemřel po delší nemoci 6.1.1991. Pochován byl 12.1.1991 v Suchdole-Jednově.

Josef Spala, nar. 11.12.1909 v Přestavlkách, ord. 5.7.1934 v Olomouci. Jako novokněz byl jmenován kooperátorem ve Valašských Kloboukách, pak v Brumově, Charvátech a Tištíně. Po válce se 1.9.1945 stal kooperátorem v Moravském Berouně a tamtéž po odsunu faráře provisorem do 31.7.1947. Pak byl poslán do Jindřichova ve Slezsku, kde působil až do 30.11.1958 jako administrátor. Současně spravoval excurrendo Vysokou. Od 1.12.1958 byl administrátorem v Březové u Vítkova exc. adm. Vrchy až do 1.9.1967, kdy byl přeložen do Stříteže nad Ludinou exc. adm. Jindřichov u Hranic. V r. 1971 byl jmenován konsistorním radou a r. 1973 titulárním farářem. Zemřel 25.1.1984, pochován byl 31.1.1984 ve Staré Vsi.

Josef Smékal SDB, nar. 10.6.1921 Přestavlky, vyrostl v Beňově. Začal studovat na arcibiskupském gymnasiu v Kroměříži, pokračoval v salesiánském ústavu ve Fryštáku. Teologická studia konal v Oseku u Duchcova a tam byl 19.6.1949 vysvěcen na kněze. Jako novokněz působil v salesiánském ústavu v Ořechově u Polešovic. Po likvidaci řádů státem v “Akci K” byl internován, postaven “mimo službu” a až do roku 1968 žil a pracoval v Beňově. K 1.10.1968 se mohl vrátit do duchovní správy, do 11.7.1973 byl kooperátorem v Kroměříži u P. Marie. Od 1.8.1971 administrátor v Břestu, od 1.1.1976 administrátor v Nové Lhotě, zemřel 3.6.1980 v nemocnici v Kyjově a 8.8.1980 byl v Nové Lhotě pochován.Po internaci v Oseku je odveden k vojsku, k pomocnému technickému praporu PTP jako ostatní nespolehlivé osoby. Z vojny byl propuštěn dříve než ostatní, protože měl nemocné srdce. Našel si zaměstnání v Místku, aby se mohl věnovat mladým spolubratřím, kteří žili v Místku a Ostravě. Typická byla pro něho neúnavná obětavost, úsměv, laskavé chování sesrdcem na dlani a pochopení pro potíže mladých. Díky jemu se zachránila povolání některých mladých spolubratří. Zato byl odsouzen na 11 let do vězení. Po r. 1969 se dostává do farní pastorace, kde se pilně věnuje hlavně mládeži. Proto je komunistickými úřady přeložen do Nové Lhoty u Veselí, kde umírá v 59 letech (3.8.1980) a kde je také pohřben.