Oprava výmalby a restaurátorské práce – výhled

Vnitřní výmalba kostela je originální a pochází z roku 1908, kdy ji se synem (17r.) a několika pomocníky provedl malíř Rudolf Kubíček (46r.) z Uherského Hradiště. Od této doby nedošlo k obnově nátěrů a maleb včetně fresek a zlacení. Pouze drobné neodborné zásahy, jako vzlínající vlhkost, inkrustace solí či poškození od petrolejových lamp, byly jediným zásahem na již existující dobovou výmalbu. Ano, rovných 113 let se zde nemalovalo, nevěnovala žádná řádná péče vnitřní výmalbě, protože to není nejenom jednoduché, ale především nákladné.

V možnostech farnosti a obce není možné kostel vymalovat a svépomocně sehnat nemalé finanční prostředky. Za vším stojí velmi náročný a zdlouhavý proces od vyřizování všech možných povolení, dotací a znovu a znovu samé papírování až po její realizaci. Jelikož je stavba památkově chráněna je nutné o to více postupovat pečlivěji a dobře plánovat.

Bohužel nemáme kostel s jednoduchou dvou či tří barevnou kombinací barev, ale za to máme bohudíky velmi precizně a mistrovsky vymalován kostel, kterého v celém širokém okolí není, kromě jeho předchůdce olomouckého dómu, a který nám mohou leckteří jenom závidět. Je to sice venkovský kostel, ale každého návštěvníka při vstupu dovnitř napadne myšlenka, jak taková “katedrála” s bohatou výzdobou se nachází na malé vesnici. Ale každý řekne, že musí být drahé jakékoliv údržby či zachování technického stavu, a že peníze nejsou atd. Ale peníze byly, jsou a budou vždycky…

Proto prosíme a vyzýváme všechny jednotlivce, nadace, spolky, fondy, ale i firmy, soukromníky atd., kteří by mohli a chtěli přispět na tyto restaurátorské práce, aby jakýmkoliv finančním darem pomohli a jednou jsme mohli opět zanechat dalším generacím náš chrám jako důkaz zachování víry a odhodlanosti.

Za to vše Vám bude odměnou nová a zachovaná a trvanlivá výzdoba, jež bez vašich darů by nikdy nebyla…

Za společenství farníků ze Staré Vsi