Manželství

Touto svátostí jsou muž a žena posvěceni Kristem a stávají se před Bohem jedním tělem a jednou duší. Manželství vzniká posvátným neodvolatelným oboustranným souhlasem, jímž se manželé navzájem sobě odevzdávají a sebe přijímají. Manželé mají být obrazem Boží lásky, která se dává lásce druhé. V případě zájmu o církevní sňatek je důležité přijít na faru za knězem v návštěvních hodinách v dostatečném předstihu před zvoleným termínem svatby. S sebou je nutné přinést občanské průkazy snoubenců, rodné listy a křestní list. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v římskokatolické církvi.

Sňatek před Bohem a církví je nerozlučitelný. Manželství uzavřené před Bohem tak zaniká teprve v okamžiku smrti jednoho z manželů a nelze jej rozvést. Věřící se také zavazují, že přijmou děti ochotně a budou je vychovávat ve víře. Před vstupem do manželství se snoubenci účastní předmanželské přípravy, která se skládá z několika setkání s knězem, který se snoubenci probírá otázky manželství, a dále po případě setkání s manželským párem, který přednáší problematiku manželského soužití ze své manželské zkušenosti (např. Centrum pro rodinu Ráj – Pavlovice). Další podrobnosti je možné si domluvit s knězem včetně samotného průběhu obřadu.