2024 – Havarijní stav dešťové kanalizace

Již delší dobu se stav památky jenom zhoršuje, ba co víc , to co je hlavně pod nohama to je nám všem ukryté před našimi zraky. Nicméně bylo velmi zřetelné, že již několik desítek let je kostel značně vlhký a podmáčen.

Proto v průběhu měsíce března 2024 došlo firmou SEZAKO z Prostějova a dobrovolnými farníky k samotnému monitoringu a čištění veškere dešťové kanalizace a zjišťování stavu včetně napojení a trasování potrubí. Po odborném posouzení bylo jasné, že stávající betonová kanalizace z počátku 20.století je v havarijním stavu a neplní již mnoho let svou funkci. Betonové tvarovky byly místy propadlé, rozbité, nevyspádované, netěsné a ucpané. Jejich polohu a směr už ani historicky byl nedohledatelný.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude nutné provést novou dešťovou kanalizaci dle norem, aby plnila svou funkci a účel další mnoho desítky let. V následujícím roce proto proběhne stavba nové kanalizace včetně nového napojení a tím i pořízení nové dokumentace této inženýrské sítě k této památkové stavbě.

Je důležite mít nad hlavou sucho a pod nohama zároveň…