Zvony

Původní kostel vlastnil dva větší zvony o váze 400 liber (ulitý v r. 1711) a 200 liber (ulitý v r. 1670) a nedatovaný menší zvonek o váze asi 120 liber. Zvonice byla rozebrána až po dokončení nového kostela v roce 1882, zvony byly převěšeny na jeho věž 4. července 1882 a v předvečer svátku sv. Cyrila a Metoděje „ponejprv zvuky jejich líbezné se rozléhaly po okolí.“

V roce 1897 se už zvonilo jen ochraptělým velkým zvonem, protože prostřední byl vytlučený a malý zvonek prasklý. Proto farář Staneček vyhlásil sbírku mezi farníky na nové zvony. Brzy se sešlo na 1400 zl. a dalšími příspěvky přes protesty a bojkot „novotářů“ stoupl obnos na 2800 zl., takže mohlo být u zvonaře Petra Hilzera ve Wiener-Neustadtu objednáno pět zvonů. 7. září 1899 je tamní probošt posvětil a 15. listopadu 1899 dorazily do Staré Vsi.

Největší o váze 813 kg „P. Maria“ nesl nápis „Magnificat anima mea Dominum“ a donační nápis „Haec campana fusa est in honorem B.V.Mariae in Coelos assumptae sub parocho rev. d . Dominico Staneček sumptibus familiae Zaoral aliorumque benefactorum A.D. 1899.“ (Antonie Zaoralová darovala na zvon za sebe a svou rodinu 1000 zl.)

Druhý zvon „Sv. Josef“ vážil 378,5 kg, měl nápis „Ste Josefe, ora pro nobis“. Donační nápis potvrzoval, že náklady na zvon (asi 800 zl.) uhradili manželé Josef a Františka Koplíkovi z Přestavlk: „Haec campana fusa est in honorem Sti Josefi sub parocho rev. d. Dominico Staneček sumptibus familiae Koplík A.D. 1899.“

Třetí zvon vážil 209 kg a byl posvěcen na jméno „Sv. Theodor“ jako projev díků arcibiskupu Theodoru Kohnovi za mnohá dobrodiní, která farnosti prokázal. (Kromě jiného zaplatil novou zvonovou stolici.) Donační nápis zněl: „Haec campana fusa est sub parocho rev. d. Dominico Staneček in honorem Sti Theodori Martyri, patroni gloriose regnantis Principis Archiepiscopi Olomucensis A.D. 1899.“

Čtvrtý „Sv. Barbora“ vážící 99 kg sloužil jako umíráček. Pátý zvon „Sv. Anděl Strážný“ o váze 51 kg s nápisem „Ste Angele Custos, duc nos viam Domini. A.D. 1899“ byl zavěšen do sanktusové vížky.

Staré zvony byly odprodány v roce 1901 firmě Hilzer, za zvonovinu se utržilo 486 K.

Poprvé se zvony ozvaly „velkým zvoněním“ zkušebně odpoledne 30. listopadu 1899 a pak naplno o I. neděli adventní 3. prosince 1899 při velkolepé slavnosti díkuvzdání s eucharistickým průvodem okolo kostela.

Stahování zvonů v době II.světové války – r. 1942

Na nové zvony si dělala nárok obec Stará Ves, hlavně kvůli poplatkům za zvonění. Jednání o zvonovém fondu se stalo takovou ostudou, že arcibiskupská konsistoř 24.3.1900 povolila faráři Stanečkovi odchod do brněnské diecéze a obci sdělila, že za urážky konsistoře nedostane Stará Ves kněze, dokud obec nedá patřičné zadostiučinění. Administratura faráře Františka Zlámala z Horní Moštěnice netrvala dlouho, starosta Florián Ostrčil se ústně i písemně konsistoři omluvil a do Staré Vsi nastoupil nový duchovní správce František Grydil.

Tři největší zvony byly 25. září 1916 rozbity přímo na věži a odebrány pro válečné účely, čtvrtý byl odvezen 22. října 1917. Zůstal jen sanktusový zvonek .

Roku 1923 je nahradila trojice zvonů od firmy Richard Herold v Chomutově, které posvětil 16. prosince 1923 světící biskup ThDr. Karel Wisnar. Zvon „P. Maria a sv. František“ o váze 233 kg s nápisem „ P. Maria, oroduj za nás – sv. Františku, oroduj za nás! / Denně k modlitbě volám vás“ věnovali manželé Karel a Františka Panicovi ze Staré Vsi jako vzpomínku na zemřelé děti Františka a Marii. Zvon „Sv. Josef“ o váze 440 kg s nápisy „Sv. Josefe, opatruj nás svojí přímluvou. / Hlas můj – do chrámu pojďte – volám vás.“ byl zaplacen z darů farníků a třetí umíráček „Sv. Barbora“ o váze 145 kg s nápisem „Po smrti nad vámi zalkám.“ byl uhrazen z náhrady za odebrané zvony. 25.3.1942 je potkal osud předchůdců – byly sejmuty a odvezeny do německých sléváren v Hamburku.

Nový zvon r. 1982

Nový zvon r. 1982

Vytahování nových zvonů (1982)

Povolení k obstarání nových zvonů odkládal přerovský okresní církevní tajemník pod nejrůznějšími záminkami až do roku 1982, kdy za P. Ludvíka Kuličky konečně mohly být do zvonice zavěšeny zvony „P. Maria (270 kg) a „Sv. Cyril a Metoděj (120 kg) z dílny bratří Manoušků v Praze-Zbraslavi, opatřené elektrickým pohonem. Posvěceny byly ke 100. výročí posvěcení kostela 17.10.1982 přerovským děkanem P. Jiřím Viačkou.

Hlas jejich srdce můžeme slyšet dodnes…