Duchovní správci

Faráři, kteří bydleli na faře ve Staré Vsi

Jan, který r. 1353 tehdy prodal dům v Brně kapli sv. Mikuláše v blízkosti farního kostela sv. Jakuba (Lib. cur. civit Brun. Nr. 41, rukopis).

Jiří  v letech 1570 – 1575, který dal farní budovu znovu postavit ze dřeva, darovaného biskupem z panství Kelč. Tento si u biskupa Viléma opětovně vymáhal, aby mu nekatolický držitel Přestavlk Ctibor Říkovský z Dobrčic dával zadržovaný desátek. V roce 1571 dohlížel také po dobu nepřítomnosti tamního děkana na faru v Kroměříži.

Stanislav, biskupský kaplan, který v roce 1576 podává další žalobu na majitele Přestavlk kvůli odpírání desátku.

1595 nejmenovaný farář, biskupem Stanislavem II. Pavlovským pověřený administrováním léna Rymice, kde pro pokles důchodů nemohl vyžít vlastní kurát.

Adam Žemba od sv. Jiří 1614. Je možné, že se jedná o zdejšího faráře Adama řečeného Quisatius, stařečka, o němž visitátor v prosinci 1625 poznamenal, že „qui ultra syntaxia non est progressus in literis“. Spravoval také farnost Kostelec u Holešova. Po jeho smrti byla pravděpodobně fara opuštěna a farnost připojena k Horní Moštěnici.

Christian Weilandt  spravuje v roce 1640 jako farář Horní Moštěnici, Domaželice a Starou Ves, po něm  nastoupil Georg Domazelius, o němž se nezachovaly další údaje.

Philipp Jakob Crna primus post Succum residens in Moštěnic“ („první po zpustošení sídlící v Moštěnici“) se uvádí od r. 1654. Podepisoval se jako farář v Moštěnici, Staré Vsi a Domaželicích; r. 1670 zemřel.

Laurenz Hlubovský, předtím ve Velké Bystřici, nastoupil od 30. července 1670, odešel v roce 1671.

Samuel Sigismund Pritsch přišel do Moštěnice 24. září 1671. Vedl obnovu kostela ve Staré Vsi r. 1672.  Roku 1676 byl přeložen do Velké Senice.

Martin František Tesař, dosud ve Velké Blatnici, spravoval farnost od 4. prosince 1676. Zemřel v Moštěnici 9. března 1709 ve stáří 80 let, kněžských let 52, byl pochován v Lipníku nad Bečvou v piaristickém kostele.

Karl Ignaz Petter, předtím ve Šlapanicích u Brna, převzal farnost 12. června 1709, zemřel 2. května 1727 stár 49 let, knězem byl 25 roků. Je pochován v Horní Moštěnici pod stupni oltáře sv. Jana Nepomuckého.

Joseph Anton Gabriel, dosud v Dědicích (brněnská diecése); nastoupil 29. května 1727. Zemřel 6. května 1752 stár 59 let, farářem byl 25 let; současník ho chválí, že je „zelator divinae gloriae et ornatus Ecclesiae“ („horlivý pro slávu Páně a ozdoba Církve“). Byl pochován v Horní Moštěnici před hlavním oltářem, mramorový náhrobník je nyní ukryt pod dlaždicemi.

Herman Wrtilek o byl farářem od 13. července 1752, zemřel 14. prosince 1766 stár 67 let po těžké a bolestivé nemoci, byl pochován v kostele v Horní Moštěnici.

Franz Sponer, předtím v Břestu; nastoupil v Moštěnici  21. dubna 1767. Zemřel 7. února 1785, byl pochován v kostele v Horní Moštěnici.

Expositové, lokální kuráti a faráři ve Staré Vsi:

Ignaz Friedrich Görlich (Gerlich), nar. v Malenovicích, předtím kaplan v Holešově, se stal expositou  1. října 1768. Po necelých třech letech měl odejít na nově zřízenou faru ve Špičkách, ale byl  přeložen do Kostelce u Kyjova k 12. říjnu 1771.

Jan Nepomuk Zvěřina, nar. v Uničově, spravoval expozituru od 4. listopadu 1771. Rozhodnutím biskupa se stal k 12. říjnu 1773 administrátorem v Podhradní Lhotě.

Martin Gurecký nar. v Příboře, ve Staré Vsi od 2. listopadu 1773, byl přeložen do Vlkoše v únoru 1790, tam zemřel v roce 1792.

Martin Krupa (Kroupa), nar. v Zubří, přišel z Horní Moštěnice, kde byl od r. 1785 kaplanem, 16. května 1790. Zemřel 3. června 1824.

Erich Eichler, nar. ve Fulneku, nastoupil do Staré Vsi 23. září 1824. Pensionován byl v březnu 1829. Jako kněz-deficient zemřel ve Fulneku 10.7.1866. Zachoval se jeho stručný latinský zápis o obnově samostatné duchovní správy ve Staré Vsi.

Josef Sýkora, nar. ve Staré Bělé, zůstal  ve Staré Vsi od 1. listopadu 1830 do 15. července 1843. Zemřel krátce nato 28. září 1843 v Kroměříži.

Karel Svačina, nar. v Zahnašovicích, nastoupil 13. září 1843. Pro churavost byl v květnu 1850 pensionován, zemřel jako emeritní kurát staroveský 17.8.1857.

Johann Bayer, nar. v Žilině u Nového Jičína, převzal expozituru 30. července 1850. V září 1850 byl přeložen do Domaželic, kde jako farář zemřel 6.12.1876.

Antonín Kotouček (Kotauček), nar. v Kojetíně 1815, ordinován 1838, působil ve Staré Vsi od 3. září 1850.  Od 22.8. 1860 byl jako kaplan ustanoven prvním farářem staroveským. Vcelku působil zde jako farář ještě 14 let. Zemřel 12. října 1873, pochován byl ve Staré Vsi u kostela. Jeho hrob byl přemístěn na nový hřbitov.

František Malota, nar. 1824 ve Zlíně, ord. 1851 v Olomouci, nastoupil před adventem 1873. Založil ztracenou Pamětní knihu farnosti, dokončil kapli „u studánky“ a posvětil ji 25.5.1874 ke cti Panny Marie. V roce 1876 byl přeložen. V roce 1897 byl farářem v Bílovicích. Zemřel v Uherském Brodě jako emeritní farář bílovický 18.5.1909.

Jan Vyhlídal, nar. 1823 v Mrákotíně, ord. 1857 v Olomouci, byl staroveským farářem  od listopadu1876. Byl přeložen v roce 1880 do Rychaltic, kde jako farář zemřel 14.12.1882.

Tomáš Zaoral, nar. 1841 v Pornici (farnost Morkovice), ord. 1867 v Olomouci, přišel v roce 1880. Za něho byl 15.10.1882 dokončený kostel konsekrován (vysvěcen). Odešel v roce 1887. V roce 1897 byl farářem v Podhradní Lhotě. Zemřel jako emeritní farář v Morkovicích 18.7.1902.

František Špička,  nar. 1846 v Lošticích, ord. 1871 v Olomouci, se stal zdejším administrátorem v roce 1887, pak farářem. Odešel na podzim 1894. Zemřel jako čestný kanovník, konsistoriální asesor, arcikněz, děkan a farář v Moravské Ostravě 19.8.1921.

Dominik Staneček farář, nar. 1851 v Místku, ord. 1875 v Olomouci,. předtím zámecký kaplan na Hukvaldech. Nastoupil od adventu 1894. Po neshodách s farníky odešel 24.3.1900 do Biskupic v brněnské diecézi. Zemřel v Místku jako emeritní farář staříčský 26.8.1925.

František Grydil nastoupil jako administrátor 7.4.1900. Dosavadní kaplan v Brušperku, nar. 1862 v Kelči, ord. 1885 v Olomouci, byl 14.11.1900 instalován jako farář ve Staré Vsi. Odešel 1.7.1906 na faru v Blansku (brněnská diecéze), kde zemřel 12.10.1918. Při svém odchodu zřídil chudobinskou nadaci, na kterou věnoval vklad 500 K.

František Odstrčil (nar. 1868 v Lubotíně, ord. 1890 v Olomouci) administroval farnost od 1.7.1906 do 10.10.1906.

Matěj Kvapil,. nar. ve Skrbeni 1863, ordinován 1888, byl předtím kaplanem ve Špičkách. 8.11.1903 obdržel Jus synodalium. Farářem byl jmenován k 10.10.1906. R. 1916 byl jmenován k.a. konsistoriálním auditorem.  29.10.1918 byl přeložen jako farář do Všechovic, kde zemřel 3.8.1927.

Jan Horčica administrátor. Kaplan ze Všechovic spravoval farnost od 1.11.1918 do 1.4.1919.

Štěpán Vrána, nar. 1869 v Hrušce u Kojetína, ord. 1893 v Olomouci. Absolvoval gymnázium v Přerově, theologii v Olomouci. Jako novokněz byl kooperátorem v Kopřivné (děkanát Šumperk), pak administrátorem tamtéž a v říjnu 1894 byl přeložen na fundační kooperátorské místo do Vyšehorek. V říjnu 1897 byl přeložen jako kooperátor do Příbora. Roku 1909 byl kaplanem v Tištíně. Do Staré Vsi přišel z Rosswaldu (Slezských Rudoltic), kde byl farářem, 1.4.1919. R. 1926 jmenován titulárním konsistorním radou, r. 1943 byl presbyter jubilatus – oslavil 50. výročí kněžského svěcení. K 1.12.1945 odešel na vlastní žádost na odpočinek. Bydlel u své neteře ve Staré Vsi v „dolním hostinci“. Zemřel 31.10.1948. Pochován byl 2.11.1948 ve Staré Vsi.

Miroslav Liška administrátor excurrendo, nar. 4.6.1916 v Olomouci, ord. 1941. Jako kooperátor v Kostelci u Holešova dojížděl do Staré Vsi od 1.12.1945 do 10.6.1946.

Adolf Horut, nar. 11.12.1896 v Bernarticích, ord. 5.7.1920 v Olomouci, doposud farář v Dobromilicích,. převzal SV farnost 10.6.1946. Zemřel 26.6.1960 ve věku 64 let. Byl pochován 30.6.1960 v rodných Bernarticích nad Odrou.

P. Jan Vitovský

Jan Vitovský, nar. 8.2.1914 v Hošťálkové, ord. 5.7.1939, od r. 1946 kooperátor ve Starém městě pod Sněžníkem, se stal zdejším farářem 1.8.1960. V březnu 1967 požádal o invalidní důchod, 22.3.1967 se těžce nemocný odstěhoval do Mistřína u Kyjova, kde býval kaplanem. Tam zemřel 29.6.1967 a byl tam i pochován.

 

Ludvík Kulička se narodil 28.11.1905 v Rakově u Paršovic, ordinován byl 5.7.1930 v Olomouci. Jako novokněz nastoupil do Rudy nad Moravou, pak působil ve Velkých Karlovicích, Mysločovicích, Praze, Novém Městě nad Metují a Domaníně. Pak byl postaven „mimo službu“ a do duchovní správy se směl vrátit až k 1.3.1966 jako kooperátor v Hranicích. Zdejším farářem byl jmenován k 15.3.1967. Zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve fakultní nemocnici v Olomouci 23.6.1984, pochován byl 2.7.1984 v Paršovicích. Byl jedním z posledních kněží, kteří obývali místní faru a správu kostela měli takřka „po ruce“.


Faráři pověřeni správou

P. František Sáleský Heger

P. František Sáleský Heger, administrátor excurrendo (1964-1996)
Duchovní správce v Horní Moštěnici, nar. 6.2.1917 v Brňanech (f. Vyškov), absolvent arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, ord. 5.7.1941 v Olomouci. Jako novokněz se stal kooperátorem v Novém Hrozenkově, pak v Zubří, po válce byl k 1.11.1945 ustanoven kooperátorem v Ostravě-Vítkovicích, kde působil do 31.8.1947. Pak byl poslán do pohraničí a jako provisor spravoval od 1.9.1947 do 30.6.1957 Hanušovice. Požádal ze zdravotních důvodů o přeložení do vnitrozemí od 1.7.1957 provisorem v Drahanech. K 1.10.1958 se stal administrátorem Horní Moštěnice exc. Beňov. 20.12.1963 “limbo ornatus” (právo nosit děkanský límec “v ocenění zásluh, jichž si získal dlouholetou horlivou prací v duchovní správě a v péči o dům Boží”). Administrátorem Staré Vsi se stal k 12.6.1964. 18.7.1966 se stal konsistorním radou a 1.2.1977 byl k 60. narozeninám jmenován arcibiskupským radou. Starou Ves spravoval P. Heger až do 1.10.1996. Definitivně odešel na odpočinek 1.2.2001 a 5.7.2001 oslavil 60 let kněžství. 30.11.2001 byl skoro slepý převezen do Charitního kněžského domova v Moravci, kde zemřel 5.2.2003. Pochován byl 14.2. 2003 v Horní Moštěnici. Pro svoji milou a usměvavou povahu si získal srdce mnoha dětí, mladých i dospělých.

P. ICLic. ThDr. Jiří Koníček

P. ICLic. ThDr. Jiří Koníček

P. ICLic. ThDr. Jiří Koníček, administrátor excurrendo (1996-1997)
Duchovní správce v Prosenicích, převzal Starou Ves 1.10.1996. Narodil se 19.1.1963 v Bílovci, ordinován byl v Olomouci 30.6.1990. Starou Ves spravoval do 1.7.1997.

 

P. Jan Vinkler

P. Jan Vinkler

P. Jan Vinkler, administrátor excurrendo (1997-1998)
Rodák z Klokočí (farnost Drahotuše), kněžské svěcení 23.6.1963 Litoměřice, kaplan Zlín 1963 – 1965, kaplan Prostějov u sv. Kříže  1965 – 1969, administrátor Bohuslavice u Konice 1969 – 1978, excurrendo administrátor Luká 1971 – 1972, excurrendo administrátor Luká 1974 – 1978, administrátor Bystřice pod Hostýnem 1978 – 1980, administrátor Strání 1980 – 1992, farář Morkovice 1992 – 1997, excurrendo administrátor Pačlavice 1992 – 1997, excurrendo administrátor Prasklice 1992 – 1997, farář Kostelec u Holešova 1997 – doposud, excurrendo administrátor Stará Ves u Přerova 1997 – 1998, excurrendo administrátor Prusinovice 1998 – 2005.

 

P. Josef Lambor

P. Josef Lambor, administrátor excurrendo (1998-1999)
Narodil se 26.11.1955 ve Zlíně, pochází z Kaňovic, f. Velký Ořechov; na kněze byl vysvěcen 27.6.1981 v Olomouci a k 1.7.1981 ustanoven kooperátorem v Ostravě-Porubě. Od 1.7.1983 byl kooperátorem v Ostravě 1 (u kostela Božského Spasitele) a od 1.8.1985 byl provizorem této farnosti. Od listopadu 1985 byl administrátorem v Postřelmově a exc. adm. v Bludově, odkud byl 1.7.1991 přeložen do Přerova a současně ustanoven administrátorem excurrendo. Předmostí. K 3.10.1991 byl jmenován přerovským děkanem. Starou Ves spravoval  od 1.7.1998 do 1.9.1999.

 

P. Slawomir Sulowski

P. Slawomir Sulowski, administrátor excurrendo (1.9.1999-1.7.2009)
Narodil se 8.3.1968 v Krakově, po studiích na Papežském teologickém institutu v Krakově byl ordinován 15.5.1993. Po působení v Zawoji a Skawině u Krakova se k 1.7.1997 stal kooperátorem v Přerově. 1.9.1999 mu byly svěřeny farnosti Vlkoš, Říkovice a Stará Ves, které spravoval do roku 2009. Jeho dílem se začaly opravovat mnohé prvky kostela a došlo ke zlepšení technického stavu samého kostela. Nyní působí jako děkan ve farnosti Šumperk.

 

P. ThLic. Bedřich Horák

P. ThLic. Bedřich Horák

ThLic. Bedřich Horák, administrátor excurrendo (1.8.2009 – 20.7.2014)
Farář v Horní Moštěnici, od 1. srpna 2009 byl ustanoven administrátorem farnosti Horní Moštěnice a excurrendo administrátorem Beňova a Staré Vsi.  Rodák také z Hané – z Pivína, z okresu Prostějov. Do Moštěnice přišel z Kyjova, kde působil jako kaplan s otcem Josefem Lamborem, přitom studoval v Římě. V červenci 2014 byl jmenován jako nový duchovní správce do farnosti Svatobořice – Mistřín.

 

P. Mgr. Marek František Glac

P. Mgr. Marek František Glac

P. Mgr. Marek František Glac, administrátor excurrendo (1.7. 2014 – 16.7.2017)
Narozen 23. 9. 1981 v Holýšově. Své dětství a mládí prožil spolu se svými 6-ti sourozenci v západních Čechách, v předhůří Šumavy, v povodí řeky Radbuzy. Od 17 roků bydlel ve Chvalnově. Po teologickém studiu a jáhenském svěcení dostal dekret do Kojetína. Po „jáhenském“ roce byl vysvěcen (2010) na kněze a rok strávil jako novokněz ve Vyškově (2011). Poté byl dva roky ve Zlíně (2013) a rok v Holešově (2013-2014), než se stal administrátorem v Horní Moštěnici (2014-2017), kde rovněž spravoval ještě farnosti Beňov, Starou Ves a filiálky Dobrčice a Přestavlky. Od 7/2017 spravuje v děkanátu Prostějov farnosti Nezamyslice, Dobromilice, Koválovice, Tištín, Dřevnovice, Mořice a Víceměřice.

 

P. Mgr. Zdeněk Jiří Pospíšilík

P. Mgr. Zdeněk Jiří Pospíšilík

P. Mgr. Zdeněk Jiří Pospíšilík, administrátor excurrendo (1.7. 2017 – dodnes)
Narozen v Holešově (*24.05.1965). Po sametové revoluci (1991-1996) odešel do Prahy, kde studoval na Katolické teologické fakultě v Dejvicích. Jáhenské svěcení 13.7.1995 a kněžské svěcení 14.7. 1996 basilika sv. Markéty v Praze-Břevnově, kde působil až do roku 2007 jako farář v kostele sv. Markéty Praha – Břevnov. Po delší době rozmýšlení požádal o přestup do své domovské-olomoucké diecéze, a po schválení představených od 1. 7. 2010 byl ustanoven pro Arcidiecézi olomouckou. Působil dva roky (2010-2012) na Slovácku v Bílovicích, pak zamířil na Hanou. Působil v Olšanech u Prostějova, Plumlově, Krumsíně a Mostkovicích (7/2015-7/2017), než se stal administrátorem v Horní Moštěnici (1.7.2017). Kromě této moštěnické farnosti v současnosti spravuje především farnosti Starou Ves, Beňov a filiálky Dobrčice a Přestavlky.