Opravy

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Vsi, je zařazený mezi kulturní památky. Vzhledem k tomu, že náklady na jeho údržbu převyšují možnosti naší farnosti, přivítáme jakýkoliv Váš finanční dar, který nám pomůže v naší péči o tento krásný chrám. Opravy je možné realizovat za pomocí sbírek, příspěvků, ale i nemalým dotacím (Arcibiskupství olomoucké, Ministerstvo kultury ČR, Olomoucký kraj, Obec Stará Ves, Obec Přestavlky atd.)

V případě potřeby Vám můžeme také zaslat potvrzení o přijetí Vašeho daru pro účely snížení daňového základu.

Za každý Váš dar upřímné Pán Bůh zaplať.

Číslo účtu: 162418768/0300

V každé obci se najde památka, kterou je nutné ctít a vážit si ji. Památkový chrám se svou historií, který tu máme, byl vybudován našemi předky neuvěřitelným tempem a s horlivostí v srdci víry pro všechny.