Zámecká kaple v Přestavlkách

Zámek v Přestavlkách

V polovině 18.století nechal hrabě Antonín Magnis v místě původní tvrze postavit barokní zámek. Jeho portál dodnes zdobí erb rodu Magnisů a Lichtenštejnů z Kastelkornu. Magnisové na Přestavlkách trvale nezůstali.

 

Roku 1863 koupil přestavlcký zámek olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich Fuerstenberk. Z této doby pochází ve východním křídle elipsovitá kaple Nanebevstoupení Páně. Dodnes se v ní každý měsíc slouží mše, které jsou ohlašovány v sousedním kostele ve Staré Vsi. Tento arcibiskup přeměnil v roce 1878 zámek na klášter německých řeholnic řádu sv. Voršily, které zde založily německou dívčí školu, roku 1908 přeměněnou na českou měšťanskou školu.

Zámek sloužil jako klášter až do roku 1950, kdy byl znárodněn, a za tehdejšího komunistického režimu sloužil jen jako skladiště zdravotnického materiálu. Kolem zámeckých budov se nachází přírodní park (zámecká zahrada), který slouží ke kulturním účelům obce.

 

 

 

 

Při jižním zámeckém křídle stojí u bočního zámeckého vstupního portálu sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vincence z druhé poloviny 18. století. Jsou dílem neznámého umělce.

Zámek je z jižní a východní strany obklopen bývalými hospodářskými budovami. Zámek, včetně zámecké zahrady je sice nemovitou kulturní památkou, je v soukromých rukách, ale z důvodu nedostatku financí však chátrá. Obcí a majitelem je pouze příležitostně využíván. Dnes je bez využití a na prodej.

Historická mapa z roku 1830