Varhany

Varhany ve Staré Vsi – současnost

V minulosti bylo v naší obci mnoho hudebníků, kteří se sdružovali v kapely a hrávali na tanečních zábavách, plesích, hodech, při různých výročích, při pohřbech. Často hrávali také v místním kostele za doprovodu varhan.

O varhanách není žádná podrobná zpráva ani v obecní, ani ve farní kronice. A tak představujeme naše varhany a varhaníky.

První varhany v původním kostele, o nichž se dochovala zmínka, pocházely z roku 1845. Dřevěný kůr s varhanami nesly čtyři dubové sloupy.

Současné varhany byly sestaveny po dostavbě kostela v roce 1883. Jejich stavitelem byl Karel Neusser z Nového Jičína (syn slavného varhanáře Josefa Neussera z Nového Jíčína). Navázal na dobrou pověst otcovy dílny z poloviny 19. století. Založil továrnu na varhany a harmonia, která úspěšně konkurovala továrně stavitelů varhan z Krnova, firmě bratrů Riegrů. V přehledu jeho díla je uvedeno, že postavil jedny varhany třímanuálové, které byly ve Šternberku, již neexistují. Dále bylo sestaveno 48 dvoumanuálových varhan, z nich neexistuje 12, a 88 jednomanuálových, z nich také 12 již není. Vnašem blízkém okolí jsou od K. Neussera varhany v Bělotíně, Bílavsku, Bochoři, Břestě, Cetechovicích, Citově, Hlinsku, Horním Újezdě, Jezernici, Prosenicích, Přestavlkách, Rusavě, Troubkách, Třeběticích.

Na kůru kostela v jednoduché novogotické skříni jsou jednomanuálové varhany s mechanickou trakturou, mají 12 rejstříků, jednu spojku – manuál-pedál a 4 pedálové rejstříky. Rozsah manuálu je C – f3, pedálů C – h0.

Varhanní manuál

V závěru první světové války, dne 27. 4. 1918, byly odebrány „principálové“ píšťaly pro válečné účely, zpět doplněny byly v roce 1924. V roce 1942 byly varhany opatřeny elektrickým varhanním ventilátorem místo starých šlapacích měchů. V roce 1946 byly vyladěny a opraveny a pak v srpnu 1978 vyčištěny a vyladěny varhanářem Janákem z Bratislavy. Tak fungují dodnes. Tato skutečnost svědčí o dobré práci Karla Neussera.

V letech 2019-2021 probíhala dlouhá oprava samotných varhan, jejiž náklady činily 70tis.Kč, hrazených samotnou farností. Prací se zhostil varhanický mistr z Prostějova pan Štěpán Macháček a prof. Ingrid Silná. Byla zhotovena nová skříň ventilátoru s odhlučněním, rozebrány a vyčištěny varhany od prachu, uhynulých ptáků, odstraněn trus, vyčištěny a nově natřeny píšťaly. Na motoru byla provedena celková údržba, demontáž rotoru a vyčištění ložisek. Dále byly zhotoveny zcela nové vzduchovody do měchů a samotné měchy byly rovněž opraveny, protože byly děravé a docházelo tím k úniku vzduchu, které se projevovalo při bohoslužbách pískáním. Následovala demontáž všech kovových a dřevěných píšťal. Řada z nich však bohužel musela být prodloužena, aby mohly být naladěny na správných 440 Hz při okolní teplotě 15°C, tj. při vhodném počasí v měsících říjen a listopad. Původně měly vyšší ladění, což způsobovalo problém hrát a zpívat s doprovodnými nástroji ve stejné výši. Pedálová a manuálová klaviatura rovněž byly demontovány, rozebrány, vyměněny všechny filcové podložky a dorazy, opraveny kloubové a táhlové součásti, opraveny veškeré poškozené části. Nožní basová spojka byla rovněž nefunkční a nově opravena. Staré původní ovládání elektromotoru bylo nahrazeno novým stykačem a současně došlo k osvětlení pedálové klaviatury. Prospekt varhan byl celý kompletně zrestaurován, takže vyniká svým provedením a vzhledem. Nakonec bylo provedeno ošetření celkovým nátěrem, napuštění celého korpusu a obnoveno „pozlacení“.

Generální oprava 2019-2021

Generální oprava 2019-2021

Poděkování patří všem, kteří se v průběhu dlouhých oprav jakýmkoliv způsobem podíleli. Byla to příprava lešení a materiálu pro skříň ventilátoru, provedení elektroinstalace až po nové ovládání celých varhan a úklid celého kůru během prací. Poděkování zcela patří panu Ing. Vladimíru Darebníčkovi, který celou akci zajišťoval a který o svůj nástroj pečlivě pečuje.

Ikdyž tento nástroj potřebuje svou pravidelnou údržbu a opravu, vždy se nám odmění krásným zvukem, který dává hlas celému chrámu…

Manuál s rejstříky – kaple Přestavlky

Varhany v kapli v Přestavlkách