Varhany

Varhany ve Staré Vsi – současnost

V minulosti bylo v naší obci mnoho hudebníků, kteří se sdružovali v kapely a hrávali na tanečních zábavách, plesích, hodech, při různých výročích, při pohřbech. Často hrávali také v místním kostele za doprovodu varhan.

O varhanách není žádná podrobná zpráva ani v obecní, ani ve farní kronice. A tak představujeme naše varhany a varhaníky.

První varhany v původním kostele, o nichž se dochovala zmínka, pocházely z roku 1845. Dřevěný kůr s varhanami nesly čtyři dubové sloupy.

Současné varhany byly sestaveny po dostavbě kostela v roce 1883. Jejich stavitelem byl Karel Neusser z Nového Jičína. Navázal na dobrou pověst otcovy dílny z poloviny 19. století. Založil továrnu na varhany a harmonia, která úspěšně konkurovala továrně stavitelů varhan z Krnova, firmě bratrů Riegrů. V přehledu jeho díla je uvedeno, že postavil jedny varhany třímanuálové, které byly ve Šternberku, již neexistují. Dále bylo sestaveno 48 dvoumanuálových varhan, z nich neexistuje 12, a 88 jednomanuálových, z nich také 12 již není. Vnašem blízkém okolí jsou od K. Neussera varhany v Bělotíně, Bílavsku, Bochoři, Břestě, Cetechovicích, Citově, Hlinsku, Horním Újezdě, Jezernici, Prosenicích, Přestavlkách, Rusavě, Troubkách, Třeběticích.

Na kůru kostela v jednoduché novogotické skříni jsou jednomanuálové varhany s mechanickou trakturou, mají 12 rejstříků, jednu spojku – manuál-pedál a 4 pedálové rejstříky. Rozsah manuálu je C – f3, pedálů C – h0.

Varhanní manuál

V závěru první světové války, dne 27. 4. 1918, byly odebrány „principálové“ píšťaly pro válečné účely, zpět doplněny byly v roce 1924. V roce 1942 byly varhany opatřeny elektrickým varhanním ventilátorem místo starých šlapacích měchů. V roce 1946 byly vyladěny a opraveny a pak v srpnu 1978 vyčištěny a vyladěny varhanářem Janákem z Bratislavy. Tak fungují dodnes. Tato skutečnost svědčí o dobré práci Karla Neussera.

Nicméně i zub času na nich zapracoval a tak jak samotný tento chrám, tak i tento nástroj potřebuje svou údržbu a opravu…

 

Manuál s rejstříky – kaple Přestavlky

Varhany v kapli v Přestavlkách