Oprava fasády kostela – výhled

V rámci této dominanty obce a místní památky je nutné věnovat velkou pozornost celkovému vzhledu kostela. Především fasáda a omítka, které jsou ve velkém havarijním stavu. V rámci fasády jsou rovněž v havarijním stavu také jednotlivé gotické prvky a ozdoby, které roky prověřilo samotné počasí a stáří a jejich stav je nadále neutěšující. Míra poškození je způsobena bilogickým znečištěním (mikroflóra), znečištěním povrchu, síranovými krustami (depozity), korozí kamene a omítkových vrstev, chybějícími částmi apod.

Už v r. 2014 byl proveden akademickým sochařem a restaurátorem památkových staveb návrh zhodnocení stavu venkovního pláště a jeho následný návrh restaurátorského záměru. Vyhodnocení průzkumu přineslo řadu nových informací ohledně všech negativních vlivů, které na tuto památku působí a zároveň ukázal postupy, které je nutné dodržovat z hlediska památkové péče. Za zmínku stojí uvést nástin postupu prací jako je prekonsolidace, biosanace, čištění povrchu, injektáž prasklin, konsolidace, doplnění modelace, barevná retuš, konzervace s hydrofibizací a následná restaurátorská zpráva dle zákona o památkové péči. Tehdy se odhadované náklady na opravu vyšplhaly na několik milionu korun. I přes veškeré snahy místních věřících a místních dobrovolníků (i z Přestavlk) došlo v minulých letech k odstranění dostupných havarijních míst a ošetření vzniklého narušeného místa, aby nedocházelo dále k masivní erozi zdiva a opadání omítky.

Z důvodu bezpečnosti je proto nutné dbát především na vlastní bezpečnost v blízkosti objektu. Jelikož na mnohých místech je omítka natolik zvětralá, že odpadají velké kusy omítky a zdiva, tak mnohé i různé ozdobné prvky.