Pořad bohoslužeb

Pravidelné bohoslužby ve Staré Vsi
každou neděli v 9:30 hod.

Během týdne:
v letním/zimní období v pondělí 18:00/17:00 hod

v kapli v Přestavlkách dle ohlášek
Změny v bohoslužbách jsou ohlášeny při nedělních ohláškách.


Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022 pro děti bude probíhat na faře ve farní místnosti ve Staré Vsi.
Začátek výuky v pondělí.
letní/zimní: 16:00/15:00hod mladší děti
letní/zimní: 17:00/16:00hod starší děti.

Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022 pro děti bude probíhat také v Základní škole v Horní Moštěnici.

Začátek výuky bude každý čtvrtek.

Přihláška Přihláška náboženství doc


Každou 2. neděli v měsíci probíhá při mši sv. pravidelná sbírka na opravu kostela!


Návštěva nemocných

Návštěva kněze je určena pro ty, kteří dlouhodobě nebo zcela nemohou docházet na mši svatou. Kněz navštěvuje nemocné u nich doma vždy první pátek v měsíci ve  spravovaných farností. Při návštěvě mají nemocní možnost přistoupit ke svátosti smíření, poslechu duchovního slova a je jim podáno svaté přijímání. Jednou za rok, nebo dle potřeby, uděluje kněz svátost pomazání nemocných.

Pokud víte, že by někdo uvítal setkání s knězem, ať předá informaci nebo ho kontaktuje prostřednictvím telefonu a domluví si termín osobní návštěvy.


Postní doba bohoslužby 2021

Popeleční středa 2021:
mše sv. nebude

V době postní každý pátek mše svatá v 17:00 a po ní křížová cesta.


Velikonoční bohoslužby 2021 ve Staré Vsi

Květná neděle:
9:30 hod. – mše sv. (postní almužna)

Zelený čtvrtek:
17:30 hod. – mše sv.

Velký pátek:
17:00 hod. – velkopáteční obřady

Bílá sobota:
17:00 hod. Velikonoční vigilie („vzkříšení“)

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
9:30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Pondělí velikonoční:
9:30 hod. – mše sv.


Slavnostní hodová mše svatá ve Staré Vsi 2021

kostel zasvěcený: Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpna, mše svatá v neděli 15. 8. 20219:30 hod

Slavnostní hodová mše svatá v kapli v Přestavlkách 2021

kaple zasvěcená: Nanebevstoupení Páně – 25. května, mše svatá není


Vánoční bohoslužby 2021 ve Staré Vsi a v Přestavlkách

V době adventní se koná pravidelně každý pátek ráno v 6:00 mše svatá – tzv. roráty. Po této mši se koná na faře ve farní místnosti i ranní snídaně, kterou si po dohodě připraví místní dobrovolníci. Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, které se konají pouze v adventní době. I když je to velmi brzy, je to v zimním období jedinečný neopakovatelný zážitek přípravy na příchod  Krista. I pro samotné místní děti, které se jich hojně účastní a po vydatné snídani už míří za svými školními povinnostmi. Přijďte ochutnat a prožít předvánoční atmosféru.

čtvrtek 24.12. ve 21:00 hod – půlnoční ve Staré Vsi

pátek 25.12. v 9:30 hod – Stará Ves

sobota 26.12. v 9:30 hod – Přestavlky kaple (na Štěpána)

neděle 27.12. v 9:30 hod – Stará Ves

pátek „Nový rok“ 1.1.2021 v 9:30 hod–Stará Ves


Pouť ke studánce v lese Dubina

bude se konat pravidelně každý rok vždy 1. neděli v květnu a 1. neděli v září,  v 15:00.