Varhaníci

Bývalo zvykem, že na varhany na vesnicích hrávali učitelé z obecných škol – ovládali více hudebních nástrojů – housle, dechové nástroje a také hru na varhany.

V naší škole působil v době stavby kostela řídící pan Bedřich Šámal. Byl zde nadučitelem 34 roků a po celou dobu hrával v kostele. (Z jeho životopisu: narodil se 7. 3. 1856 v Mladé Vožici u Tábora, zemřel ve Staré Vsi 19. 8. 1916, ve Staré Vsi nastoupil na místo řídícího v říjnu 1882). Někdy ho u varhan zastupoval jeho syn František, který však padl v době první světové války.

Dalším varhaníkem byl pan Josef Janovčík, hostinský ve Staré Vsi (nar. 23. 1. 1898, zemřel 7. 2. 1970), který studoval na varhanické škole v Ostravě. Ovládat varhany se naučila i jeho dcera paní Marie Možíšová (14. 5. 1929 – 17. 7. 2005).

Po úmrtí p. Janovčíka převzal varhanickou funkci pan Miroslav Mlčák (15. 8. 1925– 26. 8. 2008). Vystudoval konzervatoř v Ostravě, obory varhany, dirigování a sborový zpěv. Byl učitelem hudby a později ředitelem na Základní umělecké škole v Kojetíně.

Při návštěvách u svých prarodičů hrávala na varhany Lenka Uhlířová, dcera p. Stanislava Uhlíře (Stará Ves č. 81). Studovala hru na varhany na konzervatoři v Brně. Nyní žije se svou rodinou na Islandu v Reykjaviku, kde působí jako varhanice.

Současným varhaníkem je Ing. Vladimír Darebníček, který pravidelně hraje i v kapli v Přestavlkách a ochotně vypomáhá okolním farnostem v případě potřeby. Mimo jiné i zajišťuje pravidelných chod hodin na věži.