Biřmování

Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. Slovo „biřmování“ pochází z latinského „confirmatio“ čili utvrzení. Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha svatého, která znamená, že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a že má příslib Božské ochrany. Biřmování rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje člověku sílu víru žít a šířit ji slovem i skutkem. Spolu se křtem a svátostí svěcení i biřmování podle katolické nauky vtiskuje do nitra člověka nezrušitelné znamení, proto se tyto svátosti mohou přijmout jen jedenkrát za život. Příprava na svátost biřmování je na základě osobní domluvy s knězem.