2019 – Nové osvětlení presbytáře

V průběhu měsíce dubna 2019 bylo vyrobeno a dodáno nové LED osvětlení.

Po odborné prohlídce a naměření svítivosti osvitových ploch bylo navrženo a vybráno osvětlení odpovídající potřebám a charakteru místa osvětlení. Původní nevyhovující osvětlení, které výkonnostně a spotřebou neodpovídala dnešním požadavkům, bylo nedostačující. Nakonec bylo svépomocí odborně demontováno a nahrazeno novým.

Nové osvětlení bylo umístěno v presbytáři na původních místech kolem hlavního oltáře a v místech nad ministrantskými lavicemi. Jedná se o jednoduchý lištový světelný program s lištovými svítidlami, kdy jednotlivé led reflektory jsou vsazeny do napájecích lišt a lze s nimi manipulovat a směrovat na dané objekty, včetně nově osvícených soch. V jednotlivých lištách je možné světla přidávat či odebírat. V dnešní době je LED technologie na nejvyšší úrovni což odpovídá i přiložené srovnání původního osvětlení s novým.

Celkové náklady na rekonstrukci osvětlení v presbytáři činilo necelých 71 tisíc korun. Nové LED osvětlení dodala a navrhla firma VM light, s.r.o. z Brna.

Kompaktní velikost svítidel nepůsobí rušivě a scénické osvětlení podtrhuje duchovní atmosféru kostela. Díky novému LED osvětlení tak získal náš interiér presbytáře kostela jak výborných světelných podmínek, tak i nemalé úspory spotřeby. Pevně doufáme a věříme, že časem bude vyměněna a nasvětlena zbývající část interiéru.