2019-2020 Nové osvětlení interiéru kostela

2020 – II. etapa nového osvětlení

V květnu letošního roku byla realizována druhá etapa výměny osvětlení a jeho rozšíření. Na celkovou obnovu bylo využito znalostí a zkušeností spol. VM Light s.r.o. s výběrem a dodáním LED osvětlení jako v předešlém roce. Po vlastní odborné montáži bylo vše nastaveno a nově nasměrováno na nové osvitové plochy. A to zejména oba boční oltáře a nad nimi obou obrazů, osvětlení klenby v chrámové lodi a nad chórem, a nakonec samotná výměna zcela nevyhovujicích imitací svíček na lustru za nové a bezpečné a doplnění osvětlení stropu se čtyřmi evangelisty rovněž z lustru.

Tyto a další světelné vjemy jsou nejvíce viditelné za šera či v nočních hodinách. I přesto nové osvětlení dodalo vyniknout celkovému charakteru interiéru kostela. V neposlední řadě je nejdůležitější vystihnout, že výměnou došlo k značné úspoře elektrické energie a nákladů na provoz a to vše za pomocí plné dotace Obecního úřadu Staré Vsi a celého zastupitelstva, za což jim patří velký dík a Pán Bůh zaplať! Celkové náklady na pořízení přišly na 60 tis. korun.

2019 – I. etapa nového osvětlení presbytáře

V průběhu měsíce dubna 2019 bylo vyrobeno a dodáno nové LED osvětlení.

Po odborné prohlídce a naměření svítivosti osvitových ploch bylo navrženo a vybráno osvětlení odpovídající potřebám a charakteru místa osvětlení. Původní nevyhovující osvětlení, které výkonnostně a spotřebou neodpovídala dnešním požadavkům, bylo nedostačující. Nakonec bylo svépomocí odborně demontováno a nahrazeno novým.

Nové osvětlení bylo umístěno v presbytáři na původních místech kolem hlavního oltáře a v místech nad ministrantskými lavicemi. Jedná se o jednoduchý lištový světelný program s lištovými svítidlami, kdy jednotlivé led reflektory jsou vsazeny do napájecích lišt a lze s nimi manipulovat a směrovat na dané objekty, včetně nově osvícených soch. V jednotlivých lištách je možné světla přidávat či odebírat. V dnešní době je LED technologie na nejvyšší úrovni což odpovídá i přiložené srovnání původního osvětlení s novým.

Celkové náklady na rekonstrukci osvětlení v presbytáři činilo necelých 71 tisíc korun. Nové LED osvětlení dodala a navrhla firma VM light, s.r.o. z Brna.

Kompaktní velikost svítidel nepůsobí rušivě a scénické osvětlení podtrhuje duchovní atmosféru kostela. Díky novému LED osvětlení tak získal náš interiér presbytáře kostela jak výborných světelných podmínek, tak i nemalé úspory spotřeby. Pevně doufáme a věříme, že časem bude vyměněna a nasvětlena zbývající část interiéru.