Ohlášky 7.1.

Ohlášky 7.1.

13.1.  v sobotu Tříkrálová sbírka 2024 ve Staré Vsi i v Přestavlkách

Přehled výtežku na dobrovoleném vstupné při pořádání :

Přerovský komorní orchestr – 4.080,-Kč

Moravská Veselka – 5.150,-Kč