Ohlášky 17.5.2020

Ohlášky 17.5.2020

Dnes je sbírka určená pro pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať za vaši podporu.

Pokud někdo z vás zapomněl donést dnes postní pokladničku, ať ji donese kdykoliv na faru nebo do kostela.

Bohoslužby během týdne budou jako obvykle. Je mariánský měsíc květen. Společná májová pobožnost je v kostele vždy dle domluvy.

Ještě v neděli za týden 24. 5. je omezení do 100 osob, proto platí pravidla účasti jako dnes. O poslední neděli v měsíci už není žádné omezení, které by nás limitovalo, je však třeba dodržovat co největší odstupy a dezinfikovat ruce a lavice.